Skip to main content

Kurs sportowy dla dzieci 6–9 lat

Kurs multisportowy rozwijający wszechstronność, ducha zespołowego i współpracę poprzez naukę podstaw różnych sportów.

Nauka podstaw 6 sportów

Nacisk na maksymalną zabawę i radość z treningu

2 wykwalifikowanych trenerów

Plansze z motywacyjnymi naklejkami

Zaawansowany kurs sportowy przeznaczony dla dzieci w wieku 6–9 lat, którego celem jest zapoznanie dzieci z podstawami różnorodnych sportów i rozwijanie ich wszechstronności.

Zróżnicowane i zabawne treningi prowadzone przez 2 trenerów, ukierunkowane są na naukę podstaw koszykówki, gimnastyki, tenisa, lekkoatletyki, siatkówki i parkouru, ze szczególnym naciskiem na rozwój współpracy zespołowej. Plany treningowe poszczególnych dyscyplin sportowych zostały opracowane we współpracy z klubami sportowymi, związkami i ekspertami Uniwersytetu Karola w Pradze.

Dzieci zbierają motywacyjne naklejki na swoich planszach, a przez kurs prowadzi je ulubiona maskotka wędrowna, małpka Max.

Metodyka

Gymnathlon to wszechstronny program sportowy zapewniający kompleksowy rozwój sportowy dziecka. Jego celem jest budowanie u dzieci miłości do ruchu i nauczenie ich kluczowych umiejętności odpowiadających ich wiekowi za pomocą zabawnych i metodycznie przemyślanych treningów.

Więcej