Skip to main content

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gymnathlon Polska Sport Club Sp. z o.o., Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. E-mail: info@gymnathlon.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia listy członków tego stowarzyszenia oraz w celu niezbędnej komunikacji z uczestnikami programu sportowego Gymnathlon i ich prawnymi przedstawicielami, a także dla dokumentacji działalności stowarzyszenia, w tym tworzenia zdjęć lub nagrań dźwiękowych lub wideo z programu sportowego, przez czas członkostwa i uczestnictwa w programie Gymnathlon. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili zażądać od administratora dostępu do danych osobowych, które ją dotyczą, ich poprawienia lub usunięcia w przypadku zakończenia członkostwa, ewentualnie ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, jak również prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć swoją zgodę, jeśli przetwarzanie opiera się na jej zgodzie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prowadzenie listy członków stowarzyszenia reguluje kodeks cywilny i zgodnie z nim statut stowarzyszenia.